Video, foto a audio portál AVS CCKV PUAk máte záujem o multimediálne dokumenty, alebo fotozábery v plnom rozlíšení, je potrebné vyžiadať si ich z AVštúdia CCKV PU v Prešove
prostredníctvom e-mailovej správy na adrese vedúceho AVS CCKV PU v Prešove: frantisek.franko@unipo.sk

Po obdržaní dokumentov v pôvodnej kvalite je nutné pri ich zverejňovaní uvádzať autorstvo materiálov (t.j.v tvare Meno Priezvisko, AVS CCKV PU v Prešove)

Vopred Vám ďakujeme za dodržiavanie autorských prav.
Kolektív pracovníkov AV štúdia Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove