Štepenie ovocných drevín
Postup pri stepeni ovocných drevin, príprava náradia na štepenie, rozmnožovanie podpníka - nakopcovaním