Zaštepený podpník
Vysadenie a ošetrenie zaštepených podpníkov, názorná ukážka štepenia, zaštepenie podpníka spojkovacím spôsobom, názorná ukážka štepenia za kôru, štepenie do boku


>