Ovocné stromy
Prípravy ovocných stromov na rodivosť, prijateľnosť podpníkov a štepov, ošetrenie zaštepených podpníkov, pochopenie ovocných stromov, presvetľovací rez ovocných stromov