Škola záhradnej architektúry očami seniorov - kurz pre UTV CCKV PU
podporila Nadácia ORANGE

logo...

Univerzita tretieho veku, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity 2012

Prešov, október 2012