Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

-

Prešovská univerzita v Prešove,

Filozofická fakulta,

Inštitút edukológie a sociálnej práce,

Centrum pre edukáciu a výskum seniorov,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta,

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki a

Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

29. november 2013

img_1863_small.jpg img_1866_small.jpg img_1868_small.jpg img_1869_small.jpg img_1879_small.jpg img_1882_small.jpg img_1883_small.jpg img_1885_small.jpg img_1888_small.jpg img_1890_small.jpg
img_1893_small.jpg img_1894_small.jpg img_1895_small.jpg img_1896_small.jpg img_1898_small.jpg img_1899_small.jpg img_1901_small.jpg img_1902_small.jpg img_1908_small.jpg img_1909_small.jpg
img_1912_small.jpg img_1914_small.jpg img_1915_small.jpg img_1917_small.jpg img_1919_small.jpg img_1922_small.jpg img_1925_small.jpg img_1926_small.jpg img_1930_small.jpg img_1931_small.jpg
img_1935_small.jpg img_1937_small.jpg img_1939_small.jpg img_1949_small.jpg img_1950_small.jpg img_1951_small.jpg img_1953_small.jpg img_1954_small.jpg img_1955_small.jpg img_1957_small.jpg
img_1958_small.jpg img_1959_small.jpg img_1960_small.jpg img_1961_small.jpg img_1963_small.jpg img_1965_small.jpg img_1972_small.jpg img_1974_small.jpg img_1976_small.jpg img_1978_small.jpg
img_1980_small.jpg img_1981_small.jpg img_1983_small.jpg img_1984_small.jpg img_1986_small.jpg img_1989_small.jpg img_1990_small.jpg img_1992_small.jpg img_1996_small.jpg img_1997_small.jpg
img_1999_small.jpg img_2002_small.jpg img_2005_small.jpg img_2007_small.jpg img_2008_small.jpg img_2009_small.jpg img_2010_small.jpg img_2011_small.jpg img_2018_small.jpg img_2020_small.jpg
img_2022_small.jpg img_2024_small.jpg img_2027_small.jpg img_2031_small.jpg img_2032_small.jpg img_2033_small.jpg img_2036_small.jpg img_2037_small.jpg img_2041_small.jpg img_2044_small.jpg
img_2045_small.jpg img_2046_small.jpg img_2051_small.jpg img_2053_small.jpg img_2061_small.jpg img_2064_small.jpg img_2065_small.jpg img_2067_small.jpg img_2069_small.jpg img_2074_small.jpg
img_2077_small.jpg img_2078_small.jpg img_2079_small.jpg img_2080_small.jpg img_2081_small.jpg img_2082_small.jpg img_2088_small.jpg img_2089_small.jpg img_2090_small.jpg img_2092_small.jpg
img_2093_small.jpg img_2094_small.jpg img_2095_small.jpg img_2100_small.jpg img_2101_small.jpg img_2102_small.jpg img_2103_small.jpg img_2106_small.jpg img_2107_small.jpg img_2108_small.jpg
img_2110_small.jpg img_2112_small.jpg img_2113_small.jpg img_2114_small.jpg img_2115_small.jpg img_2116_small.jpg img_2117_small.jpg img_2121_small.jpg img_2122_small.jpg img_2124_small.jpg
img_2126_small.jpg img_2134_small.jpg img_2135_small.jpg img_2137_small.jpg img_2138_small.jpg img_2139_small.jpg img_2140_small.jpg img_2142_small.jpg img_2143_small.jpg img_2144_small.jpg
img_2146_small.jpg img_2150_small.jpg img_2151_small.jpg img_2152_small.jpg img_2153_small.jpg img_2155_small.jpg img_2158_small.jpg img_2159_small.jpg img_2161_small.jpg img_2163_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator