PRAKTICKÉ ZÁHRADNÍCTVO
Ing. Eduard Jakubek

Stručné video sumáre prednášok pre predmet
v projekte "Inovácia neformálneho vzdelávania na univerzite tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove"

logo