13. ročník konferencie

Filozofia a sociálne vedy

"Sociálne konflikty - Západ a jeho alternatívy"

18. - 19. 11. 2015
Zasadacia sieň dekana Filozofickej fakulty
Prešovská univerzita v Prešove

Konferencia je súčasťou grantového projektu VEGA 2/0072/15 Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy a vedúcim projektu je PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Program prešovskej konferencie organizovali:
Ľubomír Belás, Ľubomír Dunaj, Ladislav Hohoš a Peter Dinuš

Konferencia je súčasťou zastrešujúceho rovnomenného konferenčného podujatia, ktoré prebiehalo v Hradci Králové (2.X.), Prahe (10.-11.XI.) a v Prešove (18.- 19.XI. 2015)

Plenárna prednáška 1.


Jerry Harris - China: Power, the Market and Transnational Capitalism

Konceptualizácia sociálnych konfliktov


Ľubomír Belás - Kantova praktická filozofia v kontexte súčasnosti


Radoslav Štedroň - Myslím, že spravdlnost je vyšší

Plenárna prednáška 2.


Břetislav Horyna - prekariát jako subjekt politické mobilizace

Sociálne konflikty a marginalizovaní


Joseph Grim Feinberg - Nemožnosť národnosti


Peter Takáč - Mimo princíp diskurzu


Martin Kráľ - Hľadanie hodnotových korelátov ľavicových názorov a preferencií

Panelová diskusia: Problém terorizmu a konflikt civilizácií


Vasil Gluchman, Lukáš Švaňa - Problém terorizmu a konflikt civilizácií

Plenárna prednáška 3.


Erik Leško - Ex oriente lux(us): alternatívne modernity ako romantický orientalizmus

Sociálne konflikty medzi východom a západom


Anton Fogaš - Kde sa stala chyba? Má západ alternatívy na usporiadanie pomerov na Blízkom východe a severnej Afrike?


Matej Smorada - Sociálne konflikty podľa H. Arendtovej: k súčasnej azylovej politike EÚ

Panelová diskusia: Okcident versus Orient


Ľubomír Dunaj, Ladislav Hohoš, panelová diskusia: Okcident versus Orient,
(Ian Morris, Why the West Rules for Now: The paterns of history and what they reveal about the future, London: PROFILE BOOK LTD 2010)

Vojna, mier a globálna spravodlivosť


Jozef Velek - Tolerancia v teórii globálnej spravodlivosti a globálnom konštitucionalizme


František Škvrnda - Reflexie ku knihe J. Veleka: Môže byť vojna spravodlivá?

Panelová diskusia: Od rozporov globálneho kapitalizmu k alternatívam


Martin Solík, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec (Martin Solík, ed., Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu)