Promočný akt UTV

Prešovská univerzita v Prešove

24. máj 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Foto: Marcel Kušnír, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove