Deň otvorených dverí na PU

Prešovská univerzita v Prešove

12. február 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Foto: Marcel Mravec, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove