Festival komunitnej hudby

Kino Scala, Prešov

22. september 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Foto: Marcel Mravec, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove