Festival komunitnej hudby

Kino Scala, Prešov

22. september 2017

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Foto: Marcel Mravec, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove