Festival komunitnej hudby

Kino Scala, Prešov

22. september 2017

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Foto: Marcel Mravec, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove